Veitech leder installationsarbetet vid gigantisk pumpstation i Borås

posted in: Nyheter | 0

Veitechs uppdrag att stödja Veidekke Anläggning vid byggandet av Sveriges kapacitietsmässigt största pumpstation är nu i full gång. Pumpstationen är en del av Gässlösaverket i centrala Borås varifrån avloppsvatten ska pumpas till stadens nya reningsverk i Sobacken, 7 km utanför centrum. Veitech arbetar med installationsledning och planering inför kommande driftsättningar.

Veitechs uppdrag leds av Michell Stenström, ansvarig för Veitechs verksamhet i väst.