Veitech medverkar i VÅGA – Varbergs nya vattentorn

posted in: Nyheter | 0

Veitech har under 18 månader medverkat i och ansvarat för planering och projektering av samtliga fastighetstekniska installationer för projekt VÅGA, Varbergs nya Vattentorn. Gestaltningen har, redan innan färdigställande, uppmärksammats både nationellt och internationellt för sin unika och ”vågade” design.

Byggstart sker under februari 2021. I produktionsfasen kommer Veitech att ansvara för, leda och utföra de fastighetstekniska installationerna.

Projektet utförs i samverkan mellan Veitech och Veidekke (entreprenör) och Vivab(beställare).

– Komplexa installationsprojekt med många olika tekniska discipliner där stora krav på funktion, samverkan med arkitekter, entreprenörer, beställare och drift i tidiga skeden passar oss på Veitech. Vårt involverande arbetssätt och kultur, den breda erfarenhet och kompetens vi har inom Veitech, bidrar tidigt i projekt likt VÅGA. Dessutom kul att Veitech med ett kontor i Varberg och flera av medarbetarna som bor och kommer härifrån har möjligheten att medverka i detta unika projekt., säger Michell Stenström, chef och ansvarig för Veitech i väst.

– Som projektchef från Veidekke känns det tryggt att ha Veitech med i projektet som en viktig UE. Jag har egen erfarenhet av att ha jobbat tillsammans med Veitech tidigare, då i en beställarroll, och har upplevt deras tekniska kompetens, lojalitet mot projektet samt förmåga att samverka för att nå ett gemensamt mål i verkligheten.

Jag ser fram emot tre års produktion tillsammans, säger Maria Östman, projektchef Veidekke.

VÅGA Varbergs nya Vattentorn kommer ligga synlig i östra delen av Varberg och syns från såväl centralorten som från E6:an. VÅGA kommer därmed att bli ett landmärke för Varberg. Placeringen är högre än nuvarande vattentorn vilket säkerställer vattentryck i hela dricksvattennätet. Kapaciteten femdubblas vilket minimerar riskerna för avbrott i dricksvattenleveransen samt tryggar distributionen av vatten till en växande stad.

Läs mer om projektet på www.vivab.info /varbergsvattentorn

Ni kan också följa projektet på Instagram: https://www.instagram.com/vaga_vattentorn/

För ytterligare information kontakta:

Michell Stenström, Arbetschef Veitech, Tel: 076-827 93 83, E-post: michell.stenstrom@veitech.se