Vi erbjuder följande:

  • Totalinstallation kommersiella projekt
  • Totalinstallation bostadsutveckling
  • Kalkyl&design, tidiga skeden
  • Projekterings-, Installations- & montageledninguppdrag
  • Stora komplexa endisciplinära el-, rör- eller ventilationsentreprenader direkt åt fastighetsägare (T ex tunnelventilation, kraft, VA, Infra)

 

Vi har erfarenhet av en lång rad installationsprojekt med helhetsperspektiv. Nedan ett axplock av typprojekt.