vei 38

Veitechs modell för att driva installationsprojekt innebär:

 • Vei 9Enpunktskontakt gällande installation från tidig kalkyl till överlämning till hyresgäst vilket skapar förutsättningar för en bra slutprodukt
 • En komplett installationsorganisation som kan dockas i projektet främjar projektekonomin och ger kostnadskontroll från projektering till färdig anläggning med integrerad kalkyl och tidsplanering
 • En integrerad basordning inklusive kvalitet&miljöfrågor där vi arbetar med ett helhetsperspektiv i installationsprojektet oavsett teknikdisciplin
 • Kontinuitet i personal från projekt till projekt ger möjlighet att bygga lag och rutiner, inklusive personal från våra ramavtalade montagepartners
 • Flerårig erfarenhet av samordnade och integrerade logistiklösningar. Materialeverans, prefabricering och intransport J.I.T. via depå borgar för minskade störningar i produktion.
 • i ekonomi och beslut. Vi tror att delade risker och möjligheter ger dubbel glädje. Vi arbetar, tillsammans med vår kunder och partners med inarbetade system för samverkan – ekonomisk och praktisk.

Vi har kunskap, erfarenhet och de modernaste verktygen för att driva och samordna installationsprojekt som innefattar all förekommande teknik inom installation:

 • Vei 5El
 • Värme&sanitet
 • Ventilation
 • Kyla
 • Sprinkler
 • Brand&säkerhet
 • Automation&energi

Vi arbetar gärna från tidiga skeden där vi med våra inhouse-projektörer arbetar med samordning och parallell kalkylering i takt med att tekniklösningar växer fram. Veitechs fokus är att alltid skapa lösningar med hänsyn till framtida driftkostnader och robusthet. Till vår hjälp använder vi moderna IT-verktyg, även i produktionsskedet och över i förvaltningsfasen.