vei 22

Vi värdesätter:

Trivselvei 37

Vi värderar trivsel, lagkänsla och personlig utveckling och är säkra på att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. En bra arbetsmiljö med korta beslutsvägar både på kontoret och ute på arbetsplatserna är också en förutsättning för att lyckas. Vi satsar på att tillsammans med våra medarbetare forma den miljö vi vill arbeta i.

Delaktighet

Veitech värnar delaktighet och erbjuder möjlighet att delta i aktieägarprogram såväl som incitamentsprogram för alla våra anställda.

Personlig utveckling

Vi erbjuder våra medarbetare specifik kompetensutveckling. Att kontinuerligt få möjlighet att utvecklas parallellt med jobbet tror vi är till gagn för både våra medarbetare och Veitech. Därför satsar vi kraftfullt på utbildning och erbjuder:

  • Ett skräddarsytt utbildningsutbud genom välrenommerade utbildningspartners
  • Gemensamma internationella utblickar varje år
  • Work-shops, temafrukostar och seminarieserier på tema installationsteknik
  • Samarbeten med fabrikanter och intresseföreningar

Hälsa och IdrottVei 3

Vi vet, av egen erfarenhet, att regelbunden fysisk aktivitet främjar möjligheten att göra ett riktigt bra jobb. Vi gillar också idrott själva och erbjuder därför möjligheter för våra medarbetare som fortfarande har ambitioner med sin sport att kombinera jobbet med en fortsatt satsning – oavsett ålder.