vei 36

Veitech grundades med ambitionen att förändra installationsbranschen genom att alltid se installationerna i en fastighet som en helhet. Veitech är ett tjänstemannaföretag där yrkeskunnande, teknisk innovation, projektstyrning, affärsmannaskap och samverkan värderas högt.

Vei 14Vi trivs bäst då vi får chansen att bidra redan i tidiga skeden och till driftsatt anläggning där vi kan tillföra värde i hela projektets livstid med teknikkunnande, projektledning och ordning&reda. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare som söker en komplett partner som vill och kan ta ett helhetsansvar.

Veitech är en del av Veidekkekoncernen. Veidekke är Skandinaviens fjärde största byggföretag och kännetecknas av en stark företagskultur där engagemang och involvering är grunden för all framgång.

Läs mer om: