Kontaktpersoner

Stockholm

Per Hansson
Jobbar med teknik och kalkyl i tidiga skeden tillsammans med våra kunder.
per.hansson@veitech.se
070-295 57 36

 

Kari Stehag
Driver ett effektivt och modernt produktionstänk och smart inköpsarbete.
kari.stehag@veitech.se
070-289 81 18

 

Karl Stenqvist
Arbetar för långa kundrelationer och att skapa bästa förutsättningar för vår personal.
karl.stenqvist@veitech.se
070-289 91 81

 

patrik-gustafsson-1Patrik Gustafsson
Jobbar med kalkyl, design och produktionsberedning av VVS-system gärna med moderna IT-verktyg.
patrik.gustafsson@veitech.se
070-361 81 79

 

joakim-svenhard-veitechJoakim Svenhard
Driver Veitechs installationsverksamhet inom bostad. Verkar för effektiva tekniklösningar och bra produktionssätt för nyproducerade flerbostadshus.
joakim.svenhard@veitech.se
070-362 82 03

 

dharenso-sahlqvist-veitech-1Dharenso Sahlqvist
Ansvarar för kalkyler inom el och tele. Arbetar med kalkyl och materialval i tidiga skede för att skapa moderna och kostnadseffektiva elanläggningar.
dharenso.sahlqvist@veitech.se
070-362 83 56

 

Antonio Martinez
Arbetar med multidisciplinära projekt tillsammans med våra kunder och montagepartners med ett modernt produktionstänk där samverkan och involvering är hörnstenar.
antonio.martinez@veitech.se
073-063 04 89

 

Jonas Hagström
Jobbar som projektingenör med fokus på montageledning inom VVS. Vill driva ett effektivt montage med fokus på att skapa engagemang som ger bra kvalitet i våra leveranser.
jonas.hagstrom@veitech.se
070-379 03 63

 

Jacqueline Himmelstjerna
Driver och samordnar totalåtaganden inom installation med fokus på VVS. Även kompetens inom kalkyl och dimensionering VS.
Jacqueline.himmelstjerna@veitech.se
073-034 54 09


Thomas Fransson
Arbetar med totalåtaganden inom installation och har spetskompetens inom montageledning el. Verkar för en nöjd kund och för bra funktionalitet och ekonomi i våra projekt.
thomas.fransson@veitech.se
076-118 38 22

 

Göran Jämtin
Arbetar med som projektledare i komplexa ROT-projekt. Med lång erfarenhet av både bygg och installation i ny- och ombyggnationsprojekt skapas lugn i projektets olika faser.
goran.jamtin@veitech.se
076-145 54 72

 

Ulf Carlsson
Driver och samordnar multidisciplinära projekt. Ansvarar för större projekt med ett helhetsperspektiv i nära dialog med våra kunder och partners.
ulf.carlsson@veitech.se
072-531 53 73

 

Magnus Carlsson
Projektleder och arbetsleder ventilationsprojekt. Stabil och med praktiska erfarenheter inom ventilation  ger goda förutsättningar för lyckade projekt.
magnus.carlsson@veitech.se
072-243 62 27

 

Alexander Petersson
Projektleder komplexa projekt med tyngdpunkt el. Stora kunskaper inom el kombinerat med ett genomarbetat projekttänk borgar för bra leveranser.
alexander.petersson@veitech.se
070-249 51 59

 

Håkan Olsson
Projektleder komplexa rörprojekt både ROT och nybyggnad. Över 30 års praktisk erfarenhet inom rör kombinerat med ett djup teknisk kompetens ger ett effektivt utförande med god kvalitet.
hakan.olsson@veitech.se
072-202 00 22

 

Fredrik Sjöberg
Driver och samordnar totalåtaganden inom installation med spetskompetens inom ventilation. Lång erfarenhet som installationssamordnare borgar för ett gott utförande.
fredrik.sjoberg@veitech.se
073-049 73 06

 

Kirill Smirnoff
Tar hand om totalåtaganden inom installation med spetskompetens inom ventilation och montage. Gedigen erfarenhet av både ny- och ombyggnationsprojekt säkrar ett bra utförande.
kirill.smirnoff@veitech.se
073-064 59 13

 

Kevin Kron
Arbetar i totalåtaganden inom installation med spetskompetens inom el & tele. Gedigen erfarenhet som elektriker av både ny- och ombyggnationsprojekt samt nyutbildad elingenjör säkrar ett bra utförande.
kevin.kron@veitech.se
073-800 91 46

 

Tomas Nordin
Arbetar med kalkyl och produktionsplanering inom VVS. Gedigen erfarenhet som rörmokare av både ny- och ombyggnationsprojekt samt nyutbildad ingenjör borgar för ett bra driv.
tomas.nordin@veitech.se

073-042 03 19

 

Tom Hongell
Arbetar med projektledning med fokus på industrirör och mek. Gedigen erfarenhet som projekt- och arbetsledare i stora komplexa industrirörsentreprenader ger en trygghet in våra projekt inom industri och infrastruktur.
tom.hongell@veitech.se

073-042 04 55

 

Elin Jansson
Jobbar med kalkyl, projektering och inköp inom el & tele. Elektriker i grunden med erfarenhet både av materialförsäljning, kalkyl och projektledning borgar för goda resultat i projekt tillsammans med kunder och partners.
elin.jansson@veitech.se

073-056 76 30

 

Jie Gong
Jobbar med projektering och kalkyl inom ventilation. Erfarenhet inom både entreprenadkalkyl och konsultuppdrag inklusive energieffektivisering ger goda resultat i projekt tillsammans med kunder och partners.
jie.gong@veitech.se

073-823 06 89

 

Göteborg

Michell Stenström
Ansvarar för Veitech i Göteborg. Teknikkunnande och affärsmässighet ger goda förutsättningar för bra och effektivt utförande.
michell.stenstrom@veitech.se
076-827 93 83

 

Ola Häggström
Rutinerad projektledare alla discipliner på Veitech i Göteborg. Bred om djup kompetens inom el kombinerat med ett strukturerat projektarbete ger oss möjlighet att förvalta projekt tillsammans med våra kunder.
ola.haggstrom@veitech.se
072-450 97 99

 

Assar Johansson
Erfaren projektledare inom el med spets kraft och opto på Veitech i Göteborg. Stark kompetens inom el och övriga installationer ger oss möjlighet att förvalta projekt tillsammans med våra kunder.
assar.johansson@veitech.se
070-301 58 78

 

Dragan Tudt
Erfaren projektledare med konstruktionskompetens på Veitech i Göteborg. Stark kompetens inom el och mek ger oss möjlighet att förvalta projekt tillsammans med våra kunder.
dragan.tudt@veitech.se
072-226 87 69

 

Fredrik Arvidsson
Erfaren projekt- och arbetsledare med bakgrund inom VVS på Veitech i Göteborg. Stark kompetens inom rör gör oss starkare att driva projekt tillsammans med våra kunder.
fredrik.arvidsson@veitech.se
076-119 74 77

 

Christian Nagy
Projekt- och arbetsledare med erfarenhet inom energiteknik och vindkraft på Veitech i Göteborg. Kunskaper och intresse inom vindkraft gör oss starkare att driva projekt tillsammans med våra kunder.
christian.nagy@veitech.se
073-029 28 55

 

Pär Asp
Projekt- och arbetsledare med erfarenhet inom el och tele på Veitech i Göteborg. Envishet och teknikkunnande borgar för bra projekt tillsammans med våra kunder.
par.asp@veitech.se
070-607 41 70

 

Peter Wilén
Projektledare och erfaren installationssamordnare med erfarenhet av stora och komplexa projekt på Veitech i Göteborg. Erfarenhet, trygghet och teknikkunnande borgar för bra projekt tillsammans med våra kunder.
peter.wilen@veitech.se
073-041 94 02

 

Inköp och partners

Vi söker duktiga montageföretag inom installation. Är du intresserad av att bli Partner till Veitech? Kontakta Kari Stehag (kari.stehag@veitech.se, 070-289 81 18)

Adresser

Besöksadress
Stockholm: Rehnsgatan 11, 113 57 Stockholm
Göteborg: Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg
Varberg: Kungsgatan 32, 432 44 Varberg

Leveransadress
Stockholm: Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna
Göteborg: Falkenbergsgatan 3, 8 tr, 412 85 Göteborg
Postadress
Stockholm: Box 1503, 172 29 Sundbyberg
Göteborg: Box 24002, 400 22 Göteborg
Varberg: Kungsgatan 32, 432 44 Varberg
E-postadress
info@veitech.se
Organisationsnr
559065-3274
Bankgironr
5137-1888
Fakturaadress
Veitech AB
Box 1015
221 04 Lund

Av fakturan ska projektnummer och eventuellt resursnummer framgå (den uppgiften lämnas av beställaren). Fakturor som saknar projektnummer skickas tillbaka till leverantören för komplettering. Även fakturor som är märkta med fler än ett projekt, returneras till leverantören.