Uppdraget avser ansvar för samtliga installationer vid nybyggnation av förskola med en totalyta på 1 800 kvm. Projektet för Veitech innefattar el, rör, ventilation, styr&övervakning, brandskydd samt en bergvärmeanläggning.

Projekttid: 2019-2020

Yta/omfattning: 1.800 kvm

Byggherre: Upplands Bro