Uppdraget innebär modernisering av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ytskikt, ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras. Fastigheten är ursprungligen från 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarvarande elever och personal på skolan.

Projekttid: 2017-2019

Yta/omfattning: 12.000 kvm

Byggherre: Sisab