Uppdraget innebär nya installationer VS och ventilation på en totalyta på ca 9 000 kvm. Fastigheten genomgår en total upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset. Huset får även en påbyggnad. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarsittande butikshyresgäster.

Projekttid: 2019-2020

Yta/omfattning: 9.000 kvm

Byggherre: Hufvudstaden