Uppdraget innebär ansvar för projektering och parallellkalkyl av de fastighetstekniska installationerna i fas 1 för Varbergs nya vattentorn VÅGA. Uppdraget ingår i en första fas i samverkansentreprenad tillsammans med Veidekke åt Vivab.

Projekttid: 2019-2020

Yta/omfattning: x

Byggherre: Vivab