header

Välkommen Mikael Saikkonen

Vi är glada att Mikael valt att börja hos oss! Mikael förstärker vår verksamhet inom VA&Industri i Stockholm.

Mikael har lång erfarenhet av rör- och maskinprojekt i avloppsreningsverk och i basindustri. Mikaels praktiska erfarenheter både som montör, svetsare och arbetsledare kommer komma väl till pass för oss och våra kunder.

Varmt välkommen till Veitech AB Mikael!