VA & industri

Veitech ansvarar för kompletta maskin- och rörinstallationer i processanläggningar från tidigt skede till driftsatt anläggning. Vi har erfarenhet från större projekt i avloppsreningsverk, vattenverk, tunnlar och processindustri.

Kollegor på Veitech står och pratar.

Vi kan process

Stora komplexa industriprojekt med många intressenter är vår hemmaplan. Vi är vana att leva upp till tuffa krav från kunder i samhällsviktiga och störningskänsliga projekt. Vi jobbar mer än gärna i projekt med miljöfokus.

Med samverkan, kompetens och gemensam planering löser vi det tillsammans.  

Kontakta oss