Maskin & industrirör

Få teknik- och installationsprojekt skrämmer oss på Veitech. Vi tar ansvar för maskininstallationer och industrirör i större ny- och ombyggnadsprojekt.

För både verk och industrier

Vi arbetar med allt från mindre pumpstationer och processutrustning till hela vatten- och avloppsreningsverk och processindustrier. Kort sagt, de anläggningar som behöver storskaliga tekniska installationer. 

På Veitech är vi medlemmar i Vattenindustrin och Installatörsföretagen

Kontakta oss