Himmerfjärdsverket

Tuffare reningskrav fordrar omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge. Veitech ansvarar dels för samtliga tekniska fastighetsinstallationer (el, vs, ventilation samt fastighetsstyr) och dels för stora delar av maskin- och industrirörsinstallationerna.

Drönarbild över Himmerfjärsdverket

Kund

Syvab

Tidsram

2019 - 2026

Plats

Grödinge

Omfattning

Ny byggnad för membranrening samt installationer i befintligt verk

Projekttyp

Samverkan

Kontraktsform

Utförandeentreprenad (AB04)

Värde

Cirka 350 MSEK

Stor om- och tillbyggnation

Himmerfjärdsverket renar idag avloppsvatnnet från sju kommuner i Stockholmstrakten och drivs av Syvab.

Installationer inom tre områden

Nu byggs verket om och utökas för framtidens krav. Vi på Veitech ansvara i projekt består i huvudsak av tre delar: 

  • Fastighetsinstallationer (el, vs, ventilation samt styr&övervakning) i den nybyggda membranreningsbyggnaden.
  • Elkraft samt svagströmningsinstallationer kopplade till processen över stora delar av ny och befintlig processanläggning.
  • Maskin- och processrörsinstallationer i stora delar av ny och befintlig processanläggning.

Komplext projekt i samverkan

Det handlar om ett komplext projekt med många inblandade specialister. Eftersom samma mängd avlopp hela tiden kommer in från de anslutna hushållen utförs hela jobbet under drift. Det ställer stora krav på samarbete.

Planen är att Nya Himmerfjärdsverket ska stå klart för idrifttagning etappvis från första kvartalet 2024.

Projektet i siffror

120 000 m3

Mängd vatten

Anläggningen tar i nuläget dagligen emot ca 120 000 m3 vatten som ska renas

350 000

Anslutna personer

-50%

Utsläpp

Ombyggnationen ska leda till halverade utsläpp

Kontakta oss