Fakturainformation

Vi strävar efter ett effektivt och snabbt betalningsflöde där våra leverantörer får betalt enligt överenskommelse. För att uppnå detta finns vissa riktlinjer att följa, vilket beskrivs i underliggande texter.

Allmänt om fakturering

Det är viktigt att de fakturor som skickas till oss innehåller den information vi efterfrågar. Om inget annat anges gäller följande:

  • Uppgift om F-skatt.
  • En faktura kan bara innehålla ett projektnummer.
  • Fakturor med både omvänd moms och momssats kan inte hanteras, utan måste delas och skickas som separata fakturor.
  • Veitech betalar på 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Läs mer på skatteverket.se
  • Fakturan ska märkas enligt Veitechs krav för att anses vara korrekt, se mer längre ner under avsnittet Så märker du din faktura.
  • För att säkerställa korrekt betalningsinformation, ser vi helst att våra leverantörer har bankgiro.
Så skickar du din faktura

E-post

Du kan skicka dina fakturor i pdf till leverantor@veidekke.se. Både faktura och ev bilagor ska finnas i samma pdf. Det går att bifoga flera pdf i ett mail förutsatt att det ligger en hel faktura med tillhörande bilagor i varje fil.

Post

Under korrekt företagsnamn kan fakturor, i undantagsfall, skickas med post till:

Veitech AB
Box 1015
221 04 Lund

Veitech arbetar aktivt med att minska antalet fakturor via post, för att i förlängningen gå ifrån det helt.

Så märker du din faktura

Vi ställer krav på märkning, samt att skatteverkets regler följs. 

Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.

Märkningen (projektnumret) ska göras i fältet "Er referens" - viktigt framför allt vid efakturering.

Företagsnamn

Fakturan ska vara adresserad till korrekt företagsnamn (se längre ned under Företagsuppgifter).

Kodsträng

Fakturan måste minst vara märkt med giltigt projektnummer. Din kontakt hos oss kan även ställa krav på kompletterande märkning, tex konto och/eller aktivitet.

Referensperson

Ange gärna för- och efternamn på din Veitechkontakt, dock under annat fält än "Er referens" då detta fält är reserverat för projektnummer.

Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter

Fakturor som omfattas av omvänd moms måste ha texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det specifika Veidekke bolagets VAT nummer måste också anges. Läs mer om omvänd byggmoms på skatteverket.se

Fakturor i retur

Vi har bolagsspecifika krav på märkning (se ovan på avsnitt Så märker du din faktura), samt att Skatteverkets regler ska uppfyllas.

Saknas något av detta, returneras fakturan för komplettering. Fakturan skickas tillbaka via post med ett följebrev, som beskriver vad som behöver justeras på fakturan. Återsänd faktura åsätts med nytt förfallodatum.

Behöver du hjälp med att få fram korrekta uppgifter till din faktura enligt följebrevet, kontakta oss.

Företagsuppgifter

 

  Fakturaadress Organisationsnr VAT-nr Bankgiro IBAN BIC

GLN för efaktura

Omfattas av byggmoms

Veitech AB

Box 1015,
221 04 Lund

559065-3274

SE559065327401

5137-1888

SE8591900000091954221004 DNBASESXXXX

7309861010771

JA