Involvering och samverkan

Vi tror på att de bästa resultaten uppnås när människor tänker tillsammans. Vi på Veitech kallar det involvering eller samverkan. Vi är spindeln i nätet och driver installationer inom samtliga discipliner. Därför finns samverkan naturligt i vårt DNA.

Flera personer i varselkläder samtalar kring en ritning.

Involvering – att tänka tillsammans

De bästa resultaten uppnås i samspel. När människor möts och idéer delas. Involvering på Veitech handlar om just det, att vi tänker och arbetar tillsammans.

Det är också ett arbetssätt som hjälper oss att jobba smart för att nå resultat. Involvering frigör starka krafter. Som engagemang och ansvarskänsla, som finns inom oss alla. När människor känner sig involverade händer det magiska saker.

Specialister på att samverka

Våra erfarna projektledare och kalkylatorer arbetar hängivet i ett litet antal installationstunga projekt, där vi tar ett helhetsansvar för alla installationer. Sådana projekt ställer höga krav på samverkan. 

Levererar gör vi med hjälp av samspelta och effektiva montagepartners och ofta i samverkan med materialleverantörer och kunder. 

Flertalet av våra projekt är kompletta installationsentreprenader (ABT06) i samverkan, där vi driver installationerna inom samtliga discipliner - el, rör, ventilation och många fler -  från programhandling till färdig och driftsatt anläggning.

Samverkan i tre dimensioner

Involverande synsätt. Hur vi tänker.

Vårt involverande synsätt talar om hur vi ska tänka involverande. Det består av tre byggstenar:

Process

Att alla förstår helheten är viktigt. Då gör vi medvetna val som tar hänsyn till de som kommer efter oss i processen. Vi ser avvikelser direkt och kan göra förändringar till det bättre.

Relationer

Framgångsrika team kännetecknas av varma och hjärtliga relationer där vi bryr oss om varandra. Det handlar om respekt, och att lyssna och vara öppen för allas bidrag till den gemensamma lösningen.

Lösningsorientering

Vi ser inte problem som problem, utan som en möjlighet att finna lösningen. Lösningen finns inom gruppen, och det smartaste sättet att finna den är att använda kollektiv intelligens. Fler hjärnor tänker bättre än en.

Involverande arbetssätt. Hur vi gör.

Involvering bygger på respekt för individen. Att tillvarata allas kunskap och idéer, och att alla ges möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det handlar om att jobba smartare, inte snabbare. Och det löper som en röd tråd genom hela vårt arbetssätt.

Involverande resultat. Hur det blir.

När vi lyckas med involvering blir resultatet riktigt bra. Då samverkar vi effektivt tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. Vi levererar våra projekt i tid och med hög kvalitet. Det ger oss nöjdare kunder, en skön intern stolthet och högre lönsamhet. På köpet får vi också säkrare arbetsplatser och det är roligare att jobba. Helt enkelt.

Kontakta oss