Vårt arbetssätt

Vi är en installationsspecialist för alla discipliner med en helhetssyn på ditt projekt. Det betyder att vi hanterar installationerna från projektidé till överlämning och optimering - via kalkyl, projektering och produktion.

Två medarbetare på Veitech pratar med varandra inomhus.

Installationstjänster med helhetsansvar 

Vi tar ansvar för helheten, gärna från tidigt skede. Det betyder att vi i varje projekt hanterar installationerna som ett integrerat paket och erbjuder kompetent installationsledning och egna kalkylatorer och projekteringsledare.

Genom att vi på Veitech hanterar och samordnar samtliga tekniska installationer, blir det enklare för kunderna.

Våra tjänster

Hänsyn till framtida drift 

Vårt tidiga engagemang skapar utrymme för bra inköpsmöjligheter, smarta val och god kostnadskontroll. Våra projekteringsledare arbetar med samordning och parallell kalkylering i takt med att tekniklösningar växer fram.

Veitechs fokus är att alltid skapa lösningar med hänsyn till framtida driftkostnader och robusthet. Till vår hjälp har vi moderna IT-verktyg, även i produktionsskedet och över i förvaltningsfasen.

Specialister på att samverka

Våra erfarna projektledare och kalkylatorer arbetar hängivet i ett litet antal installationstunga projekt där vi tar ett helhetsansvar för alla installationer. Levererar gör vi med hjälp av samspelta och effektiva montagepartners och ofta i samverkan med kollegor inom Veidekkkoncernen.

Läs mer om hur vi jobbar med involvering och samverkan.

Kontakta oss