Energi

Veitech har erfarenhet av att projektera, kalkylera och montera energieffektiva installationslösningar för fastigheter och industri. Vi tar hand om projektet från förstudie till energismart drift.

Solpaneler på ett tak

Energianläggningar

Installationer inom energiområdet omfattar många olika typer av anläggningar och med den snabba teknikutvecklingen inom fossilfri energi har de blivit ännu fler. Vi har erfarenhet av installationer inom: 

  • Solcellsanläggningar
  • Batterilagring/reservkraft
  • Vindkraftsverk
  • Större geoenergianläggningar för bergvärme, jordvärme, sjövärme samt kyla

Energioptimering

Veitech arbetar också med energibesparingsprojekt för att genom optimerade installationslösningar minimera fastighetens eller anläggningens energianvändning. Vi har kompetens att göra LCC-analyser, räkna på energibesparingar och att genomföra projekten som realiserar besparingspotentialen. 

Kontakta oss