header

Hökarängsskolan

På uppdrag av SISAB har vi genomfört en ombyggnation av Hökarängsskolan i Stockholm tillsammans med Veidekke.

Hökarängsskolan i Stockholm

Kund

Skolor i Stockholm AB (SISAB)

Tidsram

2017 – 2019

Plats

Stockholm

Omfattning

Skola på 12 000 kvm

Projekttyp

Samverkan

Kontraktsform

Utförandeentreprenad (AB04)

Värde

110 MSEK

Modernisering

I vårt uppdrag tillsammans med koncernpartnern Veidekke ingick en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ytskikt, ventilation och övriga installationer både renoverades och moderniserades.

Grönklassad byggnad

Fastigheten är ursprungligen från 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum, vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. Produktionen delades in i etapper och stor hänsyn togs till kvarvarande elever och personal på skolan.

Många av SISAB:s skolor har ett kulturhistoriskt värde. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ansvar för att förvalta och utveckla vårt bestånd i takt med att Stockholm växer. Projektet på Hökarängsskolan kom att säkerställa att skolan kan användas av stadens barn och unga i många år framöver.
Claes Magnusson, vd på SISAB
Hökarhängsskolan

Kontakta oss