Fastighetsinstallationer

Veitech startades med ambitionen att alltid se installationerna i en fastighet eller anläggning som en helhet. Vi har kompetens att ta hand om fastighetens alla installationer i såväl stora nybyggnadsprojekt som renoveringar.

Närbild på en ritning över fastighetsinstallationer.

Helhetsgrepp om fastighetens installationer

Vi driver totalinstallationsprojekt från idé till drifttagen fastighet. När det gäller fastighetsinstallationer kan det handla om allt från elinstallationer till rör, värme, ventilation och fastighetsautomation. Ett helhetsgrepp helt enkelt!

Kontakta oss