header

Lidingö stadshus

Vi på Veitech stod för samtliga tekniska installationer när Lidingö stad byggde om sitt stadshus inför framtiden.

Lidingö stadshus

Kund

Lidingö Stad

Tidsram

2017 - 2019

Plats

Stockholm

Omfattning

Ombyggnation av 15 000 kvm

Projekttyp

Samverkan

Kontraktsform

Totalentreprenad installationer (ABT06)

Värde

90 MSEK

Teknisk upprustning

2015 beslutades det att Stadshuset skulle genomgå en teknisk upprustning, anpassas efter framtida behov och samtidigt öka effektiviteten i huset.

Komplext projekt i samverkan

Projektets komplexitet har ställt stora krav på involvering och samverkan samt lyhördhet av alla projektmedlemmar. Veitech drev samtliga tekniska installationer från tidig projektering till driftsatt byggnad och byggentreprenaden gjordes av koncernkollegan Veidekke.

Installationerna omfattade:

  • El
  • Rör
  • Ventilation
  • Styr&övervakning
  • Brand
  • Passage
  • Energi

Till uppdraget hörde också att vi optimerade byggnaden under drift. 

För framtidens behov

Under knappt tre år yteffektiviserades och byggdes 15 000 kvadratmeter om och anpassades till framtidens behov, dessutom med kvarsittande hyresgäst.

Kontakta oss