header

Bo skola

Veitech drev den kompletta installationsentreprenaden vid ombyggnaden av Bo skola på Lidingö. Arbetet innefattande utbyte av ventilation samt ny belysning och tillhörande arbeten med el, rör samt styr och övervakning.

Bo skola. Ingång till röd träbyggnad med vimplar och ballonger

Kund

Lidingö stad

Tidsram

2020

Plats

Lidingö

Omfattning

1 200 kvm lokaler

Projekttyp

Samverkan

Kontraktsform

Komplett installationsentreprenad (ABT06)

Certifiering

Miljöbyggnad silver

Värde

4 MSEK

Skolombyggnad 

Komplett installationsentreprenad (ABT06) med ombyggnation av ventilation samt ny energieffektiv och ändamålsenlig belysning i skolbyggnad samt nya lösningar för styr och övervakning.

Veitech drev installationsprojektet från programhandling till färdig och driftsatt byggnad.

Kontakta oss