Elinstallationer

Som totalentreprenör tar vi ett helhetsansvar för elinstallationerna i större ny- och ombyggnationsprojekt. Vi arbetar med allt från fastighetsel till processel och högspänning.

Närbild på elkablar.

El i alla former

Elinstallationer finns med som en viktig del i alla våra projekt. I projekten tar vi hand om elarbeten i många olika former, som: 

  • Elkraft
  • Belysning
  • Svagströmsinstallationer
  • Automation
  • Högspänning 

Vår personal har elbehörighet och vi är medlemmar i Installatörsföretagen

Kontakta oss