Om oss

Veitech är en heltäckande partner inom installation. Det kan handla om installationsarbeten och modern installationsteknik i hela eller delar av byggnader, men också i industrier, reningsverk, tunnlar och andra anläggningar.

Medarbetare på Veitech arbetar med ett rör, två kollegor står i bakgrunden och tittar på en ritning.

Spjutsspets på installation

Veitech är ett fristående bolag inom Veidekkekoncernen och spjutspetsen för allt som gäller installationer. För kunderna betyder det att specifik kompetens och optimerade tekniklösningar kombineras med tryggheten från det stora bolaget.  

En erfaren installationspartner

Vi vet vilka utmaningar ett stort installationsprojekt innebär. Vår personal har tillsammans medverkat i eller drivit en lång rad komplexa projekt både med pågående verksamhet och i känsliga miljöer där stora krav ställts på både teknikval och produktionsprocess.

Alla discipliner

Vi har kunskap, erfarenhet och de modernaste verktygen för att driva och samordna installationsprojekt som innefattar all förekommande teknik inom installation. Vi jobbar inom tjänsteområdena fastighetsinstallationer, VA & Process och energi och med alla discipliner av teknisk installation: 

En del av Veidekkekoncernen

Veitech är en del av Veidekkekoncernen, ett av Skandinaviens största bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på cirka 38 miljarder NOK och 7 800 anställda. Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som bygger på att engagemang och involvering är grunden för all framgång.

För mer information om Veidekkekoncernen, gå till veidekke.se

Kontakta oss