Värme & sanitet

Vi tar hand om rörinstallationerna i större ny- och ombyggnationsprojekt. Som entreprenör arbetar vi med allt från tappvatten, avlopp och renvatten till medicinska gaser.

Närbild av rör i ett tak

Allt som rör rör

I alla Veitechs projekt finns rörinstallationer med som en viktig dicsplin. Vi arbetar med spillvatten, dagvatten, tappvatten, avlopp, kyla och värme, renvatten, medicinska gaser, tryckluft - kort sagt allt som berör rör.

Vi utför våra VS-installationer enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation för VVS-installationer. Veitech är medlemmar i Installatörsföretagen

Kontakta oss