header

Automation & energi

Vi tar hand om installationerna inom styr och övervakning inklusive energi i större nybyggen eller renoveringar. Vi arbetar med allt från mindre omprogrammeringar av styrsystem för förbättrat inomhusklimat och lägre driftskostnader, till komplexa nybyggnationsprojekt.

Person står och arbetar med ryggen mot kameran

Fastighetsautomation och energioptimering

Våra uppdrag omfattar både fastighetsautomation, energioptimering och kompletta övervakningslösningar. Vi använder oss av de senaste och mest relvanta tekniklösningarna och standarderna oavsett om de stavas PLC, BMS, EMS, DUC eller något annat. 

Veitech är medlemmar i Installatörsföretagen och vi jobbar med personal som har elbehörighet och i samarbete med erfarna energiingenjörer. 

Kontakta oss