Närbild på en man som svetsar ett rör.

Vi vässar Veidekke-koncernens kompetens inom installation

Vad får du genom att kombinera ett snabbfotat specialistbolag med tryggheten i det stora byggföretaget? Veitech är ett bra exempel på det. De är ett fristående bolag inom Veidekkekoncernen och är spjutspetsen för allt som gäller installationer. För kunderna betyder det god koll på ekonomin, specifik kompetens, stor transparens och optimerade tekniklösningar.

Leende man i bygghjälm och varseljacka.

Karl Stenqvist, vd på Veitech

Veitech startade 2016 med målsättningen att stärka Veidekkes kompetens inom installation för både bygg- och anläggningsprojekt. Installationer är nämligen ett komplext område som förmodligen är det som utvecklas snabbast inom byggbranschen i och med digitalisering, nya energianläggningar och förändrade krav.

– Vi är koncernens expertentreprenör inom allt som rör installationer: el, rör, ventilation, värme, brandsäkerhet, styr och övervakning samt energifrågor, säger Karl Stenqvist, vd på Veitech. Det här gör att vi kan hålla oss ajour med alla förändringar och ny teknik.

På kontoren i Stockholm och Göteborg finns nära 40 medarbetare med bakgrund som ingenjörer eller yrkesmän inom exempelvis elektricitet, maskin, ventilation eller rör. Från Veidekkes sida handlar upplägget om att samla och stärka kompetensen inom installationsteknik i ett och samma bolag. Tidigare var man mer beroende av underleverantörer och konsulter som kanske inte alltid var med genom hela projektet.

Tillföra värde under hela projektets livstid

Hur gagnar upplägget kunderna då? Ytterst handlar det om att förenkla för kunderna eftersom de får ”allt i ett”. Allra bäst blir det om Veitech får komma in i ett tidigt skede, planera och optimera lösningarna samt ansvara för helheten. Då får kunderna också insyn i både teknikval och ekonomi direkt.

Vilka har reaktionerna varit hittills?

– Kunderna är positiva till detta, säger Karl Stenqvist. Att vi är med i ett tidigt skede ökar tryggheten och kvaliteten. Dessutom tror jag att kunderna även tjänar ekonomiskt på upplägget eftersom vi inte är ytterligare en extern leverantör.

Drönarbild över Himmerfjärdsverket

Veitech ansvarar för installationerna från planering tills allt är redo för driftsättning på Reningsverket Himmerfjärdsverket.

Upplägget ger trygghet

Ett bra exempel på det är om- och tillbyggnaden av reningsverket Himmerfjärdsverket, där Veitech ansvarar för installationerna från planering tills allt är redo för driftsättning. Här har Veitech också, tillsammans med Veidekke Infrastruktur, byggt på med ny kompetens inom processteknik och maskinutrustning för att kunna driva avloppsreningsverksprojekt. 

– Det känns tryggt och effektivt att ha med Veitech som ansvarig för fastighetsinstallationer och maskin i vårt stora, långa och komplexa projekt på Himmerfjärdsverket, säger Petter Björkman, projektledare för Syvab. Förutom att vi får in ytterligare teknikkompetens i samverkansorganisationen genom Veitechs personal, ger det oss som kund också total öppenhet vad gäller ekonomin. Upplägget minskar även antalet underentreprenörer och ska kunna ge en mer kostnadseffektiv slutprodukt och en bättre koll på leverantörskedjorna.

Stora projekt men familjär känsla

Ett annat aktuellt uppdrag är jätteprojektet Sickla GE01, en del av Stockholms framtida avloppsrening, där Veitech ansvarar för maskininstallationerna samt el, rör och ventilation tillsammans med Veidekke. Projektet är just nu i ett planerings- och kalkylskede där Veitech med egna kalkylresurser går igenom beställarens kalkyl och samtliga handlingar inför kommande inköp, tidsplanering och produktionsförberedelse.

Men Veitech har även uppdrag bortanför Veidekkekoncernen, bland annat för andra mindre byggföretag och direkt gentemot fastighetsägare. I dessa projekt är Veitech med som totalinstallatör – hela vägen från tidigt skede och ända till överlämnad anläggning.

– Vi går in i ett fåtal nya projekt varje år, antingen i reningsverksprojekt eller i större kommersiella fastighetsprojekt, där vi kan ta ett helhetsansvar för installationerna. Även om det krävts en ordentlig expansion sedan starten 2016 är jag mån om att vi inte ska bli ett storföretag. Vi vill behålla den familjära känslan och jag tror det krävs för att vi ska fortsätta vara ett snabbfotat och specialiserat företag som det både är kul att jobba med och för.