header

Farinet

I Farsta gjorde vi installationerna när hyresfastigheten Farinet totalrenoverades av vår kund BRA.

Farinet, Farsta. Ett rödfärgat flerfamiljshus med vita fönsterkarmar. med en lekstuga i förgrunden.

Kund

BRA Bygg

Tidsram

2021-2023

Plats

Farsta, Stockholm

Omfattning

87 lägenheter samt lokaler

Projekttyp

Samverkan

Kontraktsform

Installationsentreprenad (ABT06)

Värde

13 MSEK

Totalrenovering av hyresfastighet

När BRA genomförde en totalrenoveringen av hyresfastigheten Farinet, i Farsta utanför Stockholm var det vi på Veitech som stod för installationerna. 

Komplett installationsprojekt

Fastigheten behövde kompletta nyinstatallaioner av el, rör och ventilation. Vår installationsentreprenad om fattade samtliga teknikdiscipliner, som förutom el, rör och ventilation även innefattade styr&övervakning, tele/data, fiber, passage&säkerhet. 

Veitech drev installationsprojektet från programhandling till färdig och driftsatt byggnad.

Kontakta oss